Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła działa trzeci rok. Pierwsze spotkanie założycielskie PZC odbyło się 12 grudnia 2012 roku. Obecnie Zespół liczy 18 członków – wolontariuszy. W Zarządzie PZC są 4 osoby + ks. Proboszcz. Magazyn PZC prowadzony jest przez 2 osoby. W każdą środę w godz. 16.30 do 17.30 pełnione są dyżury w biurze PZC przez członków Zarządu i wolontariuszy, w czasie których przyjmowani są podopieczni. Obecnie pod naszą opieką jest 59 rodzin, co stanowi 176 osób. Podopieczni mogą korzystać z artykułów spożywczych i ubrań oraz z dofinansowania do zakupu leków czy energii elektrycznej. Ubrania posiadamy od darów parafian, zaś żywność zakupujemy za ofiary od darczyńców oraz z dochodów uzyskanych ze sprzedaży świec wigilijnych i chlebków wielkanocnych.

W roku 2013 przez 9 miesięcy otrzymywaliśmy żywność w ramach programu UE PEAD 2013, z którego skorzystało 211 osób z 73 rodzin. W 2014 koku uczestniczyliśmy przez 1 miesiąc w programie FEAD 2014. Żywność wydaliśmy dla 196 osób z 73 rodzin wytypowanych przez MOPS. W roku bieżącym wzięliśmy udział w programie „Embargo” w ramach którego wydaliśmy 2000 kg jabłek 198 osobom.

Przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia zbieramy żywność w ramach akcji „Tak, pomagam”. W każdych zbiórkach w 2 sklepach „Biedronka” uzyskujemy po ok. 400 kg produktów stałych i ok. 40 litrów oleju roślinnego. 30% produktów odsyłamy do Magazynu Caritas w Łodzi. Pozostałą żywność wydajemy jako paczki świąteczne podopiecznym.

Przed świętami Wielkiej Nocy prowadzimy dystrybucję „Chlebków Wielkanocnych” (w tym roku w ilości 500 szt.), zaś przed Bożym Narodzeniem „Świec Wigilijnych” (1000 szt. w roku ubiegłym).

W wakacje przeprowadzamy akcje „Tornister pełen uśmiechów”. W roku bieżącym otrzymaliśmy z Łodzi 35 szt. plecaków. Po wypełnieniu ich przez darczyńców i inne dary skompletowaliśmy 10 plecaków dla Łodzi i 28 dla dzieci ze szkół z terenu naszej parafii.

W roku ubiegłym i obecnym dofinansowaliśmy dzieciom z rodzin ubogich do kolonii, które organizuje nasza parafia. W roku ubiegłym była to kwota 2400 zł, w tym roku 1200 zł.

W styczniu tego roku zorganizowaliśmy bal noworoczny dla dzieci naszych podopiecznych, zaś w czerwcu podopieczni skorzystali z pielgrzymki autokarowej do Częstochowy. Całość kosztów pokryliśmy z naszych funduszy.

Przed wyjściem z kościoła umieszczona jest skarbonka Caritas na ubogich.

Zebrania Zarządu PZC odbywają się raz w miesiącu, zaś spotkania formacyjno-informacyjne członków co drugi miesiąc. Do września br. członkowie Zarządu PZC uczestniczyli w comiesięcznych zebraniach liderów PZC w siedzibie Caritas Archidiecezji Łódzkiej. We wrześniu ks. Sebastian Krawczyk v-c Dyrektor Caritas Łódź wyznaczył naszą Parafię na siedzibę Regionu Bełchatowskiego do którego należą PZC i SKC z dekanatów: bełchatowskiego, szczercowskiego i zelowskiego. Członkowie Zarządu uczestniczyli w pielgrzymce Caritas do Krakowa – Łagiewnik w dniu 18 kwietnia b.r. oraz w Dniach Skupienia PZC w Drzewocinach w dniach 17-19.10.2014r. oraz w dniach 10-11.10.2015r.

Ryszard Kowalik

prezes Parafialnego Zespołu Caritas