„Spraw, Panie, abyśmy obchodzą

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 zostali odnowieni przez Ducha Świętego

 i mogli zmartwychwstać  do nowego życia w Chrystusie”

                                                                                               Z liturgii wielkanocnej

DRODZY PARAFIANIE!

                     Zmartwychwstanie jest sercem i kamieniem węgielnym chrześcijaństwa. Od grobu Chrystusowego rodzi się też posłannictwo Kościoła: być świadkiem Chrystusowego Zmartwychwstania przez myśl, słowa i uczynki.

              Zmartwychwstały Chrystus, który ma moc dać życie, niech wspiera nas w dawaniu paschalnego świadectwa, niechaj umocni naszą wielkanocną wiarę, abyśmy, łamiąc bariery, kierowali się wyobraźnią miłosierdzia. Wreszcie pogoda ducha, pokój, radość oraz ufność, płynące z pewności Chrystusowego Zmartwychwstania, niech wypełnią nasze serca, a błogosławieństwo niech rozleje się w naszym życiu mocą Światłości wielkanocnego poranka.

                                                                                              Wasi Duszpasterze