PONIEDZIAŁEK – 18. 09. 2017r.

7.00 – W int. Marysi Ławskiej w 5tą roczn. urodzin – o zdrowie, błog Boże i opiekę M. Bożej.

7.00 Za śp. Anatola Kędziak (greg. 18).

7.00 – Za śp. Zdzisławę Worpus – od Córki Moniki z Rodziną

7.30 – Za śp. Annę Cel – od Rodz. Kurzydlaków

18.00 – Za śp. Mieczysława Hejniak – 3cia roczn. śm.

18.00 – Za śp. Jadwigę Durka – od Bratanka Romana z Rodziną.

18.00 – Za śp. Annę Marciniec – od sąsiadów z bl. 306.

18.00 – Za śp. Jana Szymonka (30ta roczn. Sm.) – od Córek i Syna.

 

WTOREK – 19. 09. 2017r.

7.00 – Za śp. Leszka Skupińskiego – 9ta roczn. śm.

7.00 – Za śp.  Zofię Susmęd – od dawnych Sąsiadów Alamów.

7.00 – Za śp. Eleonorę Milczarek – od Rodziny Kalembów z dziećmi.

                  7.30 – Za śp.  Adaminę i Feliksa Susmęd.

                   7.30 – Za śp.  Jolantę i Wincentego Obidzińskich.

 18.00 – Za osoby uwikłane w różnorakie nałogi (KWC)

18.00 – Za śp. Anatola Kędziak (greg. 19)

18.00 – Za śp. Wacława i Antoniego Dryżka i zmarłych z Rodz. Dryżków i Kwapiszów.

18.00 –  Za śp. Stanisława Strożek z Rodzicami

18.00 – Za śp. Zofię Wojciechowską – od Brata Zdzisława z Żoną.

 

ŚRODA – 20. 09. 2017r.

7.00 – Za śp. Anatola Kędziak (greg. 20).

7.00 – Za śp. Marka Węglewskiego.

7.00 – Za śp. Mirosława Jarzębskiego – od Prezesów i Pracowników Brico. 

                   7.30 – O zdrowie i błog Boże dla Adasia (4tą roczn urodzin).

18.00 – Za śp. Stanisława i Krystynę Kowalczyk.

18.00 –  Za śp. Tadeusza Sasik – od Żony i Synów w 4tą roczn. śm.

18.00 –  Za śp. Kazimierza i Mariannę Blada.

18.00 – Za śp. Jana Dędek – od kolegów z pracy z Transportu.

 

CZWARTEK – 21. 09. 2017r.

7.00 – O zdrowie, błog. Boże i opiekę M. Bożej dla Igora i jego Rodz. w 1szą roczn.

7.00 – Za śp. Feliksę, Andrzeja, Zenona, Alinę, Antoniego i Zofię oraz Zmarłych z rodz. Majchrzaków i Prochoniów.

7.00 – Za śp. Tadeusza Gruszka – od Aleksandra Karasińskiego z Rodziną.     

                   7.30 – Za śp. Bogdana – 11tą roczn. śm. – od Żony i Dzieci.

                   7.30 – Za śp. Grzegorza Miszczyka – od Rodz. Trzcińskich.

18.00 – O zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski dla Natalii – od koleżanek i kolegów z pracy.

18.00 –  Za śp. Anatola Kędziak (greg. 21).

18.00 – Za śp. Urszulę Kryńską – od siostry Marii.

18.00 – Za śp. Józefa Krasonia – roczn. śm.

18.00 –  Za śp. Halinę Kołat – 2ga roczn. śm. – od Rodz. Kołatów.

 

PIĄTEK – 22. 09. 2017r

7.00 – Za śp. Anatola Kędziak (greg. 22).

7.00 – Za śp. Bogdana Rudzkiego – od sąsiadów z klatki.

7.00 – Za śp. Urszulę Brożyńską – od uczestn. pogrz..

                   7.30 Za śp. Irenę Pikuła – od sąsiadów bl. 203 kl 2.

                   7.30 – Za śp. Lucynę Pawłowską (7mą roczn. śm.) śp. Leona i Mirosława Pawłowskich.

18.00 – Dziękczynno  błagalna w int. Jana i Wiesławy w 55tą roczn. zawarcia małż. z prośbą o Boże błog i opiekę Niepokalanej na dalsze lata.

18.00 – O zdrowie i błog Boże dla Karoliny z ok. 14tych urodzin.

18.00 – O potrzebne ąłski dla Małżonków Justyny i Jacka Duda w 10tą roczn. zawarcia sakr. małżeństwa.

18.00 – Za śp. Władysława Lisowskiego.

18.00 – Za śp. Jadwigę Olczak w 2gą roczn. śm..

 

SOBOTA – 23. 09. 2017r.

7.00 – Za śp. Mariannę Kons.

7.00 – Za śp. Anatola Kędziak (greg. 23).

7.00 – Za śp. Zdzisławę Worpus od Chrześnicy Katarzyny.    

          7.30 – Za śp. Franciszkę Warcholińską – od rodz. Długoszewskich i Obrębskich.

                   7.30 – Za śp. Halinę i Henryka Ścigała.

16.30- Msza św. ślubna: Sobański Bartosz i Wojtal Katarzyna.

18.00 W int. Ks. Bogusława w dniu imienin.

18.00 – Dziękczynna w 60tą roczn. urodzin Wiesławy z prośbą o błog. Boże na dalsze lata.

18.00 – Za śp. Tadeusza Wilka  (9ta roczn. śm.) – od Żony, Dzieci i Wnuków.

18.00 – Za śp. Cecylię i Adama Chojka; Zdzisława, Zbigniewa i  Zdzisławę Chojka.

 

 25  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 24.09.2017r.

7.00 Za śp. Mariusza Knopika – 12ta roczn. śm..

8.30 Za śp. Irenę, Zenonę, Antoniego, Józefa i  Władysława Wodzińskich.

10.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty; o błog. Boże i opiekę M. Bożej dla Matki i Dziecka.

10.00 – Za śp. Zenonę Turlejską (2ga roczn. śm.) oraz zmarłych z Rodz. Turlejskich i Zarzyckich.

11.30 Za śp. Czesława Marchewkę w 16tą roczn. śm.

13.00 – ZA PRAFIAN –  CHRZTY

18.00 Za śp. Anatola Kędziak (greg. 24).

19.30 Za śp. Annę Rostojek w 3cią roczn. śm. – od Męża, Synów, Synowej i Synowej.