PONIEDZIAŁEK – 16. 10. 2017r.

7.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę M.B. dla Jadwigi Wiącek i Jadwigi Zajączkowskiej z ok. Imienin.

7.00 Za śp. Jana Nowaka (greg. 16).

                   7.30 – Za śp. Jadwigę Gusnar.

                   7.30 – Za śp. Teresę Bujacz –  od kolegów z KWB oddział RS-6.

18.00 – Dziękczynna za 100lat Rycerstwa Niepokalanej.

18.00 – Dziękczynno-błagalna w int. Jadwigi i Pawła w 35tą roczn. ślubu z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej.

18.00 – Za śp. Elżbietę Kubicką – od sąsiadów z bloku 127 kl. 1.

18.00- Za śp. Teresę Bartnik od sąsiadów z bloku.

18.00– Za śp. Katarzynę Famulską-Wyban – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników ZSP nr 9.

WTOREK – 17. 10. 2017r.

7.00- W int. Jadwigi z ok. Imienin – dziękczynna za otrzymane łaski z o drowie, błog. Boże i opiekę Matki Najśw.

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 17).

7.00 – Za zmarłych z rodziny Alamów: Jadwigę, Stanisława, Halinę, Joannę i Bolesława.

                   7.30 – Za śp. Wiesława Kwapińskiego – od Ireny i Ryszarda Tkaczyków.

          7.30 – Za śp.  Grzegorza Miszczyka – od Stanisławy zrodz. Szymańskich.

18.00 – Za wszystkie osoby uzależnione i ich rodziny.

18.00 – Za śp. Marię i Stanisława Budzyńskich.

18.00 –  Za śp. Kazimierza Kotlarek – od rodziny Zarzyckich.

18.00 – Za śp. Zenona Materka – od koleżanek o kolegów z Koła Seniora Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Górnictwa w Bełchatowie.

ŚRODA – 18. 10. 2017r.

7.00 – Za śp. Tadeusza Gruszką – od Teresy Adaszek z rodziną.

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 18).

7.00 – Za śp. Teresę Bujacz od pracowników firmy CFE.

          7.30 – Za śp. Emila Rumika – od Chrzestnej Ani z rodziną.

18.00 – Za zmarłych z rodzin Sroków, Maciejewskich i Rawskich oraz Sylwestra i Lidię Zielińskich.

18.00 –  Za śp. Mariusza Wnuka – od Dariusza z Rodziną.

18.00 –  Za śp. Teresę Jakubczak – od Wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji.

18.00 – Za śp. Jana Kukułę – od Chrzśniaka Heńka z Rodziną.

 CZWARTEK – 19. 10. 2017r.

7.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia małżeńskiego dla Anny i Kazimierza Czapigów z ok. 60tej roczn. ślubu.

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 19).

7.00 – Za śp. Irenę Pikuła – od Koleżanki Maji.

7.00 – Za śp. Mariusza Góreckiego i Tadeusza Wawszczyk.

                   7.30 – Za śp. Grzegorza Miszczyk – od Chrześnicy Doroty.

18.00 –  Za śp.  Jerzego Sobańca w 7mą roczn. śm. – od Żony Ireny z Rodziną.

18.00 – Za śp. Annę i Mariana Bednarczyk.

18.00 – Za śp. Jaba Kukułę –  od rodziny Białków.

18.00 –  Za śp. Jana Sukiennika, Jana Motyka, Feliksa Skórka, Józefa, Zenona i Zenobiusza Sukiennik

PIĄTEK – 20. 10. 2017r.

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 20).

7.00 – Za śp. Eleonorę Milczarek – od Rodzin Binkowskich i Patyków.

7.00 – Za śp. Zdzisława, Leokadię i Leona Kowalskich oraz Stanisława Mądrego. 

                   7.30 – Za śp. Mariannę Włodarczyk – od córki z Mężem i Dziećmi.

18.00 –  ZA OJCZYZNĘ.

18.00 – W int. Lilianny i Zbigniewa w 5tą roczn. ślubu oraz Justyny i Piotra w 9tą roczn. ślubu – o błog. Boże i dalsze łaski.

18.00 – Za śp. Teresę Bartnik – od koleżanek z pracy.

18.00– Za śp. Tadeusza Kociniaka – od sąsiadki Małgorzaty z Rodziną.       

SOBOTA – 21. 10. 2017r.

7.00 – Za śp. Janinę i Jana Mirowskich.

7.00 – Za śp. Mariana, Krzysztofa, Mariusza, Roberta, Michała, Stanisława I Kazimierę Raduckich.

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 21).

                   7.30 – Za śp. Irenę Pikuła.

                   7.30 – Za śp. Grzegorza Miszczyk od Rodziny Kowalskich i Chrześnicy Kamili.

                   15.00- Msza św. ślubna: Plewczyński Piotr i Dyła Martyna.

                   16.00- Msza św. ślubna: Wojciechowski Łukasz i Kurzawa Katarzyna.

18.00 – Dziękczynno-błagalna za wspólnie przeżyte 60 lat związku małżeńskiego Marii i Kazimierza Czapigów z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą.

18.00 – Za śp. Kazimierza Kowalskiego.

18.00 – Za śp. Jana Kukułę – od Córki Doroty z Rodzina.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA– 22. 10. 2017r.

7.00 Za śp. Jana Nowaka (greg. 22).

7.00 – Za śp. Stanisława i Mariannę Skalskich. 

 8.30 Za śp. Mariannę Goszcz w 7mą roczn. śm.

8.30 – Za śp. Adama 15tą roczn. śm. oraz jego Rodziców Teodozję i Józefa Pilarczyk.

10.00 – Dziękczynno błagalna za 20 lat funkcjonowania w środowisku Bełchatowa III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz za uczniów, abolwentów, obecnych i byłych nauczycieli i pracowników szkoły, a także w int. śp. Grażyny Siebiaty (wieloletniej wicedyrektor szkoły) śp. Jacka Jadwiszczaka (nauczyciela historii, społecznika i samorządowca) oraz śp. Urszuli Mielczarek i Wiesławy Ratajskiej (pracowników obsługi).

10.00 – Żywy Różaniec.

10.00 – Dziękczynno-błagalna w 40tą roczn. ślubu Barbary i tadeusza z prośbą o zdrowie i dalsze łaski dla Jubilatów i Rodziny.

11.30 – Dziękczynno-błagalna w 40tą roczn. zawarcia sakramentu małżeństwa Urszuli i Jana Świerczyńskich z prośba o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

 11.30 Za śp. Andrzeja Glapińskiego w 1szą roczn. śm.

 13.00 – Za Parafian –  chrzty. Roczki: Iga Izabela Filipek i Mateusz Frączkowski.

18.00 Za śp. Janinę i Kazimierza Gawlików oraz zmarłych z rodz. Gawlików i Olejników.

19.30 Za śp. Paulinę, Sergiusza i Marię Łukianowskich oraz Mariannę i Leszka Malińskich.