Poniedziałek 23. 10. 2017

7.00 – Za śp. Andrzeja Glapińskiego – 1-sza roczn. śm.

7.00 – Za + Jana Nowaka (greg. 23).

7.00 – Za śp. Konstantego Kierzek – o spokój duszy.

         7.30 -Za śp. Urszulę Brożyńską od wnuka Sławka z Narzeczoną.

18.00- Za śp. Zbigniewa Muszalaka – od żony  Zdzisławy z Rodziną.

18.00– Za śp. Mieczysława Hejniaka

18.00-Za śp. Leokadię Kopka (10-ta roczn. śm.) oraz Jana, Apolonię

i Rocha Kopków.

18.00– Za śp. Ryszarda Wiącka – w 12-tą roczn. śm.

18.00– Za śp. Annę Mohajt – od koleżanek ze szpitala.

Wtorek 24. 10. 2017

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 24).

7.00 – Za śp. Zbigniewa Bilskiego – od koleżanek i kolegów z Koła

Seniora Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa – oddz. Bełchatów.

7.00 – Za śp. Wiesława Kwapińskiego – od rodz. Kulków.

7.30 – Za śp. Stanisława Podryzała (w 36-tą roczn. śm.) oraz Antoninę i Wawrzyńca.

18.00– Za śp. Stanisławę, Antoniego i Ryszarda Duszyńskich.

18.00– Za śp. Grzegorza Tkacza – od Córki Anny z Damianem.

18.00– Za śp. Janinę Ewiak – od Grażyny, Urszuli, Elżbiety i Krystyny.

18.00– Za śp. Jacka Jabłońskiego – od Ewy, Reni i Jadzi z Rodzinami.

Środa 25. 10. 2017

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 25).

7.00 – Za śp. Franciszkę  Warcholińską – od Synów.

7.00 – Za śp. Bożenę Wojda – od Mieszkańców bl. 113.

7.30 – Za śp. Mariana Pluskota – od Jana Krężlika z Żoną i Synem.

Kaplica : O Boże błog. i potrzebne łaski Krzysztofa i Krzysztofy w 9-tą roczn. sakr. małż.

18.00– Za śp. Józefa Janowskiego – od Sąsiadów z bl. 132.

18.00– Za śp. Janinę Ewiak – od Rodziny Simkowskich.

18.00–  Za śp. Józefa Wesołowskiego.

18.00– Za śp. Andrzeja Misiaka – od Mamy.

Czwartek 26. 10. 2017.

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 26).

7.00 –  Za śp. Rozalię, Jana i Florentynę Warcholińskich z Rodzicami.

7.00 – Za śp. Henrykę Strzelecką – od Rodziny Giełzaków.

7.30 – Za śp. Helenę i Wacława Siedlarków.

18.00– Za śp. Andrzeja Kazanowicza – od Koleżanek i Kolegów Córki   Elizy z pracy.

18.00– Za śp. Mariana Mularczyka oraz Stanisławę i Wincentego  Mularczyków.

18.00– Za śp. Jana Kukułę – od Syna Ryszarda z Rodziną.

18.00– Tadeusza i Zofię Sitków oraz zmarłych z rodz. Sitków, Wyszkowskich i Dudzińskich.

Piątek 27. 10. 2017

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 27).

7.00 – Za śp. Leszka Dziekańskiego – od Rodziny Klimczaków.

7.30 – Za śp. Emila Rumika – od Rodz. Głowackich i Rumików.

7.30 – Za śp. Annę Mohajt – od Mieszk bl. 306 kl. X.

18.00– Za śp. Iwonę Kuligowską.

18.00– Za śp. Sebastiana Budkiewicza – od Babci Uli.

18.00– Za śp. Jana Dędek – od Jana Pągowskiego i Beaty Ziemby.

18.00– Za śp. Tadeusza Kociniak – od Miłosz, Blanki, Sylwii i Agnieszki z

         Rodzinami.

Sobota 28. 10. 2017

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 28).

7.00 –  Za śp.  Janinę Juszczak – od Rodziny Białków.

7.00 –  Za śp. Tadeusza Dybowskiego – od Siostry Teresy z Rodzina i Pawła.

7.30 – Za śp. Ignacego Wojciecha Króla – 10-ta roczn. śm.

7.30 – Za śp. Kryspina, Helenę, Władysława i  Zbigniewa Walęciak oraz Zygmunta, Krystynę i Krzysztofa Gamrot.

7.30 – Za śp. Stanisławę (11-tą roczn. śm.) oraz Jakuba i Franciszka Kołodziejczyk.

18.00– Za śp. Tadeusza Gruszka – od Siostry Marii z Rodziną

18.00– Za śp. Edwarda Ziemba w 10-tą roczn. śm.

18.00– Za śp. Jacka i Jana Szmelcuch oraz Feliksa i Józefę

         Dworzyńskich.

Niedziela 29. 10. 2017

7.00 – Za śp. Jana Nowaka (greg. 29).

8.30 –  Za śp. Tadeusza Dłubakowskiego.

8.30– Za śp. Antoninę Kowacką w 25-tą roczn. śm. oraz

Zygmunta Kowackiego i Teresę Zgłobik.

10.00– W int. Lucyny i Stanisława w 50-tą roczn. sakr. małż. z

 podziękowaniem Bogu za wszelkie łaski i z prośbą o dar Jego błog.

na dalsze lata życia.

10.00– Za śp. Mariannę i Stanisława Antas.

11.30– W int. Janiny i Szczepana w 40-tą roczn.  sakr. małż.   podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia.

11.30– Dziękczynna w 46-tą roczn. ślubu Stanisławy i Alfreda z

prośba o  dalsze błog.  i potrzebne łaski.

11.30– Dziękczynno błagalna w 10-tą roczn. zawarcia sakr.

małżeństwa  Justyny i Łukasza z prośba o zdrowie błog. Boże i opiekę matki Bożej.

13.00–  Za Parafian – Chrzty

         Roczek: Zuzanna Krosowiak.

18.00– Za śp. Zdzisława Wizor – 13-tą roczn. śm. – od Córki z Rodziną.

19.30– Za śp. Jana Olszewskiego (15-ta roczn. śm.) oraz żonę Zofię  –  od Córki Marii z Rodzina.