Poniedziałek  30. 10. 2017

7.00  – Za śp.  Emilię Wirhanowicz – od uczestn. pogrz.

7.00  – Za śp.  Jana Nowaka (greg. 30).

7.00  – Za śp. Mariannę Mularczyk – od Anny Mielczarek.

7.30  – W int. Gniewomira oraz jego Rodziców Macieja i Karoliny.

7.30  -Za śp. Bronisława i Danutę Srebrzyńskich; Aleksandra i Marię Fiks oraz ++ z rodziny.

18.00– O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Siostry Doroty

            Kowalewskiej.

18.00– Za śp. Marię i Grzegorza Jasitczaków; Walerię i Stefana

            Rewczyńskich oraz Waldemara Leksińskiego.

18.00– Za śp. Janinę Ewiak – od pracowników Szkoły Podst. Nr8.

18.00– Za śp. Jana Dędek – od Rodziny Boryców.

Wtorek 31. 10. 2017

7.00 – Za śp. Mariannę Mitelsztet – od Jadwigi z Córkami.

7.00 – Za śp. Emilię Wirhanowicz – od Rodziny Sztajnertów.

7.00 – Za śp. Mariannę Mularczyk – od Rycerstwa Niepokalanej.

7.30 –  O zdrowie i błog. Boże dla Małgorzaty z ok. imienin i opiekę

 Bożą dla całej rodziny – od chrzestnego Józefa z Rodzina.

7.30 – Za śp. Zofię i Stefana Kudajów – od Syna Krzysztofa.

18.00– Dziękczynno błagalna w int. Bogumiły i Marka w 30tą roczn.

         ślubu z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

18.00– Za śp. Stefana, Juliannę i Mariana Podawców oraz Wiesławę

         Jankowską

18.00– Za śp. Marka Wywiała – od Rodziny.

18.00– Za śp. Tadeusza Kociniaka – od Wnuczki Blanki; Sylwii,     Agnieszki, wnuka Miłosza z Rodzinami.

Środa 01. 11. 2017

7.00 – Za zmarłych Rycerzy Niepokalanej i Ks. Czesława Kundę oraz ++ z porannej grupy modlitewnej – od porannej grupy modlitewnej

7.00 – Za śp. Eugeniusza Majewskiego  – 5ta roczn. śm.

8.30 – Za śp. Czesławę, Juliana i Krystynę Wiśniewskich;

         Franciszkę Sztajnert i Zdzisława Pierońskiego.

8.30 – Za śp. Leona Lewandowskiego.

10.00– Za śp. Józefa i Barbarę Perka – od Wnuczki Eweliny z Rodziną.

10.00– Za śp. Helenę Frączkowską (gryg. 1).

 18.00–  Za śp. Eleonorę Milczarek – od Chrześniaka Krzysztofa z

         Rodziną.

18.00– Za śp. Helenę i Czesława Ball oraz ++ z Rodz. Ball.

19.00– Msza SNE.

 Czwartek 02. 11. 2017.

7.00 – Za zmarłych Rycerzy Niepokalanej i ++ z porannej grupy

         modlitewnej.

7.00 –  Za śp. Genowefę Falkowską – od Męża i Syna z Rodziną

7.00 – Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 2)

7.30 – Za śp. Eleonorę Milczarek – od Rodzin Siedlarek i  Balas.

18.00– Dziękczynna za wytrwanie w trzeźwości.

18.00– Za zmarłych członków Żywego Różańca, ++ z ich Rodzin i ich

 opiekuna ks. Jerzego Klimę.

18.00– Za zmarłych z rodziny Aleksanderek i Organiściaków.

18.00– Za śp. Jana i Leokadię Kopków; Klementynę i Stanisława

 Szczęsnych

I Piątek Miesiąca 03. 11. 2017

7.00 – Za śp. Andrzeja, Zenona, Alinę, Feliksę, Genowefę i Józefa oraz ++

         z rodziny Majchrzaków.

7.00 – Za śp. Józefę Janaś – 15ta roczn. śm.

9.00 – Wynagradzająca.

9.00 – Za śp. Cecylię Jończyk – 23cia roczn. śm.

16.30– Za śp. Witolda Fraja w 40tą roczn. śm. oraz Apolonię i Franciszka

         Frajów.

18.00– Za śp. Helenę Frączkowską (greg 3).

18.00– Za śp. Czesława Olczaka w 2gą roczn. śm.

21.00– Za śp. Czesławę, Marka i Annę Kołodziejskich.

Sobota 04. 11. 2017

7.00 – Za śp. Helenę Frączkowiak (greg. 4).

7.00 –  Za śp.  Czesławę Soboń – od Chrześnicy Teresy z Rodziną.

7.00 –  Za śp. Janinę, Stanisława i Leszka Juszczaków, Jadwigę i Franciszka Sołtysików.

7.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy od

 Rycerstwa Niepokalanej.

18.00– W int. Joanny z ok. 18tych urodzin w podziękowaniu za

 otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Bożej.

18.00– Dziękczynno błagalna z okazji 50tej roczn. zawarcia sakr.

 małżeństwa Bogusławy i Jerzego Zawadzkich, z prośbą o dalsze

błog Boże.

18.00– Za śp. Romana Rejmonczyka (10ta roczn. śm.) i śp. Elżbietę

         Bielecką  z ok. imienin.

18.00– Za  sp. Mariannę Rośniak (1sza roczn. śm.) Józefa Rośniaka

 (51 roczn. śm.) – od Córki Albiny z Mężem.

Niedziela 05. 11. 2017

7.00 – Za śp. Sławomira Kajzlera.

7.00 – Za śp. Bronisławę, Edwarda i syna Edwarda Kosońskich;

         Władysławę, Krystynę Józefa i Krzysztofa Wawrzyńczyk.

 8.30 –  Za śp. Sławomira Motylskiego – od Żony z Dziećmi.

8.30– Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 5).

 10.00– Za śp. Felicję, Stanisława i Sławomira Olasików; Mariannę, Jana i

         Ryszarda Janowskich; Otylię i Wincentego Gosławskich.

 11.30– Dziękczynno-błagalna w intencji Ks. Sławomira, o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

11.30– Za śp. Janinę i Władysława Sierszyńskich oraz Helenę i

         Józefa Jasiaków.

 13.00–  Za Parafian – Chrzty

18.00– Za śp. Mariannę (6ta roczn. śm.); Stefana i Franciszkę

         Stefanek.

19.30– Za śp. Marię, Jana, Mariana i Janinę Lichończak.