Poniedziałek  13. 11. 2017

7.00  – Za śp.  Zdzisławę  Studzińską (19tą roczn. śm.) męża Mirosława oraz ++ z rodz. Studzińskich.

7.00  – Za śp.  Antoniego Bartnika (1szą roczn. śm.).

7.00  – Za śp. Marcina Bednarek – od Mamy i Rodzeństwa.

7.30  – Za śp. Czesławę Pawłowską – (1szą roczn.) – od Męża z Synem.

18.00– Dziękczynna za 18lat życia Mikołaja z ok. imienin z prośbą o błog. Boże    w dorosłym życiu i potrzebne łaski.

18.00– Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 13).

18.00– Za śp. Janinę Godala – od Pracowników  Oddziału Dermatologicznego.

18.00– Za śp. Janinę Godala – os Współpracowników z Przychodni  Przyszpitalnej Córki Wiesławy.

18.00– Za śp. Andrzeja Dąbrówkę – od Syna Piotra z rodzina Teściowej

 Wtorek 14. 11. 2017

7.00 – Za śp. Franciszkę Warcholińską – od Brata Włodzimierza z Rodziną.

7.00 – Za śp. Marcina Bednarka – od Rodz. Kowalskich.

7.00 – Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 14).

 7.30 – Za śp. Piotra Gajdę (1sza roczn. śm.).

18.00– Za śp. Wincentego Rupieta (19tą roczn. śm.).

18.00– Za śp. Zenonę i Władysława Ozga.

18.00– Za śp. Zofię, Krystynę, Władysława i Edwarda Ogórków.

18.00– Za śp. Andrzeja Misiak – od Siostry Agaty z Rodziną.

Środa 15. 11. 2017

7.00 – Za śp. Elżbietę Jelonek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00 – Za śp. Marcina Bednarka – od Chrzestnej.

 7.30 – Za śp. Bonifacego Świderek – od Żony z Dziećmi i Wnukami.

7.30– Za śp. Gaborską(6ta roczn. śm.) Henryka Gaborskiego (19tą roczn. śm.) oraz Jadwigę Gaborską.

18.00– Za śp. Adama i  Marcjannę Białków oarz Jana Kochel.

18.00– Za śp. Czesława Rogozińskiego (22ga roczn. śm.)

18.00– Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 15).

18.00– Za śp. Jana Rosiaka – od Alicji Ostulskiej z Rodziną.

 Czwartek 16. 11. 2017.

7.00 – Za śp. Antoniego, Teklę i Józefa.

7.00 – Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 16)

7.00 – Za śp. Wiesławę i Stanisława Klimczak.

7.30 – Za śp. Andrzeja Tokarczyka – od Siostry Anny z Rodzina.

7.30 – Za śp. Antoninę, Ignacego i Grzegorza Golików oraz   Stanisławę i Zygmunta Krasińskich.

18.00– Za śp. Antoniego, Teklę i Józefa Borowskich

18.00– Za śp. Jarosława, Jana i Józefa Antczak; Mariana i Natalię, Brożyna oraz Józefę Wozowską.

18.00– Za śp. Mariannę i Kazimierza Stolarek oraz ++ z rodz. Stolarków.

18.00– Za śp. Kazimierza Górnika – od Rodziny Strugałów i Motylskich.

Piątek 17. 11. 2017

7.00 – Za śp. Emilię Wirhanowicz – od Rodziny Grzybowskich i Wnuków

7.00 – Za śp. Marcina Bednarka – od sąsiadów z bl. 127.

7.00 – Za śp. Bogusława Karwowskiego – od sąsiadów z bl. 216 kl.4.

7.30 – Za śp. Józefa Cebulak, Helenę i Stanisława Potyrała, Zygmunta i Ryszarda.

 18.00– Za śp. Helenę Frączkowską (greg 17).

18.00– Za śp. Jana Kukułę – od Rodziny Michałowskich.

18.00– Za śp. Za śp. Annę Pięta- od Męża z Dziećmi.

18.00– Za śp. Feliksa i Eleonorę; Bronisława, Wiesława i Krzysztofa Mokracz.

Sobota 18. 11. 2017

7.00 – W int. syna Radosława w roczn. 40-tych urodzin, z  podziękowaniem Bogu za dar życia i z prośbą o błog Boże dla całej Rodziny.

7.00 –  Za śp.  Danutę Olejnik  (2gą roczn. śm.), Józefa i Izabelę Olejnik; Józefę Frączkowską oraz Janinę Ziajkiewicz.

7.00 –  Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 18).

7.30 –  Za śp. Wojciecha Siewierskiego – od rodz. Dolińskich.

7.30 –  Za śp. Joannę Trojanowską – od Chrześniaka Huberta z Ewą.

15.00 – Msza ślubna: Wociechowska Amelia i Wociechowski Adrian.

 18.00– Za śp. Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00– Za śp. Irenę Pikuła.

18.00– Za  śp. Jana Wywiał – od Żony z Rodzina.

18.00– Za  śp. Jadwigę (1szą roczn. śm.) ++ Witolda i Włodzimierza Krzyżagórskich oraz za Agatę Grobel(14tą roczn. śm.)

Niedziela 19. 11. 2017

7.00 – Za śp. Mariannę i Józefa Gołębiowskich oraz Mariannę i Józefa    Pawlików.

8.30–  Za śp. Lecha Sobańskiego  (12tą roczn. śm.).

10.00 – W int Mai w 18tą roczn. urodzin – dziękczynna za otrzymane  łaski z prośbą o błog Boże w dalszym dorosłym życiu.

10.00– Za śp. Jana Jaszczaka.

11.30– Za śp. Mariannę Piątek, Piotra i Stanisława Piątek oraz Grzegorza Piątek.

11.30– Za śp. Helenę Frączkowską (greg. 12).        

13.00–  Za Parafian – Roczki: Hanna Perka.

18.00– Za śp. Zdzisławę, Stefanię, Józefę, Tadeusza i Jana     Spaleniak.

19.30 – W int. Edyty z ok. 18tych urodzin z prośbą o dary Ducha św. na  dalsze lata życia.

19.30 – Za śp. Katarzynę i Stanisława Dziaduś.