Poniedziałek  18. 12. 2017

7.00  – Za śp.  Kamilę Wojciechowską; Stefanię, Jana  i Jerzego Dyksów.

7.00  – Za śp.  Lucjana Tkacza.

7.00  – Za śp. Cezarego Wiszowaty.

7.30  – Za śp. Jerzego Puzia (14 r. śm.) – od Żony i Dzieci.

7.30  -Za śp. Jana Kłucjasz – od uczestn. pogrzebu.

18.00– Za śp. Stanisławę Piotrowską.

18.00– Za śp. Marię, Jana i Marka Szopa.

18.00– Za śp. Mariana Mielczarka – od Chrześnicy Teresy z Rodziną.

18.00– Za śp. Stanisławę Olczyk. – od Koleżanek z Pracy.

Wtorek 19. 12. 2017

7.00 – Za śp. Sylwestra, Helenę i Antoniego Sobańskich.

7.00 – Za śp. Alicję Ostulską – od Sąsiadów Krupów.

7.00 – Za śp. Alicję Ostulską – od uczestników pogrzebu.

7.30 – Za śp. Małgorzatę Tatara – od Sąsiadów Cejnóg.

Kaplica : Dziękczynno błagalna za przeżyte 20 lat sakr. Małż Anety i Roberta  prośba o dalsze Boże błog. (ogłosić o 18.00)

18.00– W int. wszystkich osób uzależnionych i ich rodzin.

18.00– Za śp. Janinę Juszczak – od Pracowników Elektromontażu          Północ.

18.00– Za śp. Mariana Mielczarka – od Urszuli z Rodziną.

18.00– Za śp. Mariannę, Anetę i Juliana Gierlik oraz Irenę i Zygmunta   Ogórowskich.

Środa 20. 12. 2017

7.00 – Za śp. Sławomira Wochyń – od Janiny Barszcz.

7.00 – Za śp. Cezarego Wiszowaty.

7.00 – Za śp. Alicję Ostulską – od Bratanicy Barbary z Dziećmi.

7.30 – Za śp. Monikę Alama – Krężoch.

18.00– O zdrowie, Boże błog., opiekę MB, dary Ducha Św. dla Krystyny Szymańskiej.

18.00–  Za śp. Joannę i Jana Nawrotów.

18.00– Za śp. Bogdana Śmigielskiego.

18.00– Za śp. Józefę Ziółkowską, Mariannę Pilarczyk, Radosława   Ziółkowskiego, Stanisława Siewierę i Stanisława Ziółkowskiego.

Czwartek  21. 12. 2017

7.00 – Za  śp. Jolantę Stasiak (1 roczn. śm.).

7.00 –  Za śp. Bolesława Urbańskiego – od Kolegów kibiców.

7.00 – Za śp. Ewę Skóra – od Krystyny i Wiesława Wojcieszek.

7.30 – Za śp. Alicję Ostulską – od Maryli, Teresy i Wandy z                      Rodzinami.

18.00– Dziękczynno błagalna z ok. 70 rocznicy urodzin Józefa z prośbą o         zdrowie, błog. Boże i opiekę MB dla Jubilata.

18.00– Za śp. Henrykę Wielechowską (1 roczn. śm.).

18.00– Za śp. Grzegorza Miszczyk – od Kręgu Domowego Kościoła.

18.00– Za śp. Irenę Pikuła.

Piątek  22. 12. 2017

7.00 – W int. Chrześniaków: Iwony, Jakuba i Eweliki.

7.00 – Za śp. Cezarego Wiszowaty.

7.00 – Za śp. Kamila Janiszewskiego – od Zofii i Eugeniusza Milak.

7.30 – Za śp. Adama Masina.

7.30 – Za śp. Ryszarda Zająca – od mieszk. bl. 219.

18.00– Za śp. Marka Sobaniec (2 roczn. śm.).

18.00– Za śp. Józefa Strugałę (50 roczn. śm.), Mariannę i Bolesława       Strugałów.

18.00– Za śp. Błażeja Frączkowskiego (6 roczn. śm.) i ++ z rodziny.

Sobota 23. 12. 2017

7.00 – Za śp.  Zygmunta Siewiera.

7.00 –  Za śp.  Andrzeja Tokarczyka – od Koleżanek i Kolegów Córki Kasi z Bazy Wodkan.

7.00 –  Za śp. Mariana, Leona i Jadwigę Szokalskich.

7.30 – Za śp. Sławomira Wochyń – od Żony.

7.30 – Za śp. Wojciecha Siewierskiego – od Janiny Jędrzejczyk.

 18.00– Za śp. Tadeusza Grala.

18.00– Za  śp. Zofię Adamczyk – od Florii Skury z Dziećmi.

18.00– Za  śp. Edwarda Ścieszko.

Niedziela 24. 12. 2017

7.00 – Za śp. Marzenę Stachura – od Arkadiusza i Janusza.

8.30 –  O miłość, zgodę i dar zdrowia dla Synów z Rodzinami.

8.30–  O Boże błog. i opiekę  w 40 roczn. ślubu Stefana i Jadwigi Wodzińskich.

10.00 – Za śp. Zenonę Turlejską oraz ++ z rodziny Turlejskich i      Zarzyckich.

10.00 – Za śp. Annę Mohajt – od rodziny Kudaj.

11.30– Za śp. Franciszka Engiela, ++ z rodziny Engielów i       Jaśkiewiczów.

13.00–  Za Parafian – Chrzty.

WIGILIA   WIECZORNEJ    MSZY    NIE     MA.

  1. 00 PASTERKA – Za Parafian.