W czwartek, 28 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”. Kapłan raz w roku składa wizytę w każdej katolickiej rodzinie. Jej celem jest pobłogosławienie naszych mieszkań, wspólna modlitwa i bliższe rozeznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy zatem, aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Domownicy powinni oczekiwać duszpasterza, który przybywa w imieniu Chrystusa.

Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na nim: świece, krzyż, Pismo św., wodę święconą i kropidło, zeszyty do religii dzieci i młodzieży.

Plan kolędy od 15.01. do 20.01.2018 r.

Kolęda od poniedziałku do piątku: do południa od godz. 900, po południu od godz. 1600
Kolęda w soboty: od godz. 900

15.01.2018 Poniedziałek

Blok 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315

16.01.2018 Wtorek

Blok 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330

17.01.2018 Środa

Blok 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337

18.01.2018 Czwartek

Blok 338, 339, 340, 341

 

20.01.2018 Sobota (tylko rano o 9:00)

  1. Bema, Sikorskiego, Emilii Plater

 

Kolęda uzupełniająca 20 stycznia 2018 r. od godz. 9:00.

Proszę zgłaszać w kancelarii oraz w zakrystii.