Poniedziałek  29. 01. 2018

7.00  – Za śp.  Mieczysława Turlejskiego i ++ z rodz. Turlejskich i Zarzyckich.

7.00  – Za śp.  Stanisława (greg.28 )

7.00  – Za śp. Martynę Stawiak.

7.30  – Za śp. Konstantego Dymińskiego (2 r. śm.) – od Wnuków i Prawnuków.

18.00– Za śp.  Józefa i Jadwigę Durków.

18.00– Za śp. Janinę i Henryka Szen.

18.00– Za śp. Teresę Pasierbską – od Pracowników BCM.

Wtorek  30. 01. 2018

7.00 – W int. Filipa Stasiaka z ok. 18tych urodzin – o błog. Boże, Dary    Ducha Św., zdrowie i mądre decyzje życiowe.

7.00 – Za śp. Stanisława (greg. 29)

7.30

18.00– Za śp. Felicję, Stanisława i Sławomira Olasików; Mariannę, Jana i       Ryszarda Janowskich oraz Otylię Gosławska, Mariannę i Zygmunta       Olasików.

18.00– Za śp. Mariana Łubowskiego – od rodz. Simkowskich.

Środa  31. 01. 2018

7.00 – Za śp. Stanisława (greg. 30 )

7.00 – Za śp. Teresę Koczorowską.

7.30

18.00– O pokój serca i Boże błog. dla Izy, Rafała, Kamila, Mirka oraz dla         Dminika, Błażeja, Mikołaja a także dla Kazimierza i Krystyny.

18.00– Za śp. Małgorzatę Tatara – od Mieszkańców bl. 228.

18.00– Za śp. Krystynę Siedlecką – od dyrekcji i prac. Krajowej      Informacji Skarbowej.

Czwartek 01. 02. 2018

7.00 – O Boże błog i potrzebne łaski dla Babci Heli.

7.00 –  Za śp. Czesławę Kozak od Wnuczki Anety Góreckiej z Dziećmi.

7.00 – Za śp. Katarzynę i Józefa Piątków ++ z rodz. Piątków i Sobczaków.

7.30

18.00– Za śp. Małgorzatę Cieślak (8 r. śm.).

18.00– Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 1).

18.00–  (Grupa Prawda – rez).

Piątek  02. 02. 2018

7.00 – Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 2)

7.00 – Wynagradzająca.

9.00 – Za śp. Henrykę Och – od Rodziny Kacprzykowskich i Zakrzewskich.

9.00 – Za śp. Piotra Graneckiego.

16.30– Za śp. Jana  Kazimierza Michalak  (2 r. śm.) – od Żony.

16.30– Za śp. Genowefę Falkowską (2 r. śm.) – od Męża i Syna z     Rodzina.

18.00– Za śp. Ryszarda Mozer – (6ta r. śm.)

18.00– Za śp. Alicję Ostulską – od Syna Pawła z Rodziną.

21.00 – Za śp. Marię, Antoniego i Mariana Skrabskich.

Sobota 03. 01. 2018

7.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy     nasze i całego Świata oraz o Tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

7.00 –  O łaskę wiary, miłości i zdrowie dla Maurycego Bryły z ok. 45 urodzin, Żony Katarzyny i Synów Kamila i Cypriana.

7.00 –  W int. Mariusza i Moniki Kuśmierek – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błog Boże i opiekę MB dla tej rodziny.

16.00–  Msza ślubna: Artak Melkonyon i Justyna Melkonyon.

18.00– Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 3).

18.00– Za  śp. Edwarda Hoffmana – 6 roczn. śm. ++ z rodz. Hoffmanów         i Robaków.

18.00– Za  śp. Teresę i Józefa Paulińskich oraz dziadków Woszczyków i Paulińskich.

Niedziela 04. 02. 2018

7.00 – Za śp. Janinę Robak – od Dzieci.

8.30–  Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 4)

10.00– Za śp. Tadeusza Bieda (7 r. śm.).

11.30– W int. Adasia Gołasa z ok. 8mych urodzin – w    podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błog.    Boże dla Niego i całej Rodziny. 

13.00–  Za Parafian – Chrzty.

18.00– Za śp. Irenę Pikuła – od Córki z Rodziną.

19.30– Za śp. Kamila Janiszewskiego – od Koleżanek i Kolegów z pracy Marii.