Poniedziałek  26. 02. 2018

7.00  – Za śp.  Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 26)

7.00  – Za śp.  Józefę Misiewicz – od Uczestników Pogrzebu.

7.00  – Za śp. Alinę, Zenona, Andrzeja i Feliksę oraz ++ z rodz. Majchrzaków.

 7.30  – O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Jadwigi Uznańskiej i jej Rodziny (z ok. urodzin).

 18.00– Za śp. Józefa Kucharskiego (greg. 1).

18.00– Za śp.  Mirosławę Wędzonka.

18.00– Za śp. Teresę Stańczyk.

18.00– Za śp. Tadeusza Molka – od Żony, Dzieci, Wnuków i Prawnuków.

 Wtorek  27. 02. 2018

7.00 – Za śp. Józefa Kucharskiego (greg. 2).

7.00 – Za śp. Stanisława i Wiesławę Klimczak.

7.00 – Za śp. Jana Krawczyka – od Uczestn. Pogrzebu.

 7.30 – Za śp. Ryszarda Berencz – od Marii z Rodziną.

 18.00– Za śp. Jana Kłucjasz – od Seweryna z Rodziną.

18.00– Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 27)

18.00– Za śp. Romana Marszał – od Siostry Mireli z Dziećmi.

18.00– Za śp.  Zofię  Stępień – od Koleżanek ze szkolnej ławy.

Środa  28. 02. 2018

7.00 – Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 28)

7.00 – Za śp. Józefa Kucharskiego (greg. 3).

7.00 – Za śp. Teodorę (15 r. śm.) i Adolfa Alberciak.

 7.30 Leokadię Kopala  – od Koleżanek Córki Zofii z bl. 306.

 18.00– Dziękczynno błagalna w 70 roczn. urodzin Romana.

18.00– Za śp. Kazimierę Kurowską – od Teresy z Rodziną.

18.00– Za śp. Tadeusza Brzósko (5 r. śm.).

18.00– Za śp. Mariannę i Stanisława Antas.

18.00– Za śp. Sławomira Motylskiego (2 r. śm.).

Czwartek 01. 03. 2018

7.00 – Z ok. 95 – tych urodzin Babci Heli i z ok. 58 – mych urodzin         Mamy Teresy – o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Maryi.

7.00 –  Za śp. Anielę Ziółkowską (2 r. śm.) Stanisława i Rodziców.

7.00 –  Za śp. Marka Barancewicza – od Sąsiadów z I piętra.

 7.30 – O pomyślny przebieg operacji i opiekę Bożą oraz powrót do zdrowia  dla Grażyny.

 18.00– Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 29)

18.00– Za śp. Józefa Kucharskiego (greg. 4).

18.00– Za śp. Albina Biraga.

18.00–  Za śp. Jana Kłucjasza – od Syna Roberta z Rodziną.

Piątek  02. 03. 2018

7.00 – Za śp. Józefa Kucharskiego (greg. 5).

7.00 – Wynagradzająca.

9.00 – Za śp. Waldemara Śluzek – od Sąsiadów z bl. 202.

Droga Krzyżowapo mszy św.

  16.30 – Za śp. Ryszarda Zająca – od Mieszkańców bl. 219.

                   Droga Krzyżowapo mszy św.

 17.30 – Droga Krzyżowa

18.00– Za śp. Eugeniusza Kurkowskiego (greg. 30)

18.00– Za śp. Bronisławę Hamczyk i Helenę Karkusińską.

  1. 30 – Droga Krzyżowa

21.00– Za śp. Janinę Robak – od Córki Lidii z Rodziną.

 Sobota 03. 03. 2018

7.00–  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz triumf  Niepokalanego Serca Maryi.

7.00-  Za śp. Józefa Kucharskiego (greg. 6).

7.00 –  Za śp. Janusza Wieczorka (15 r. śm.).

7.00 –  Za śp. Jadwigę (2 r. śm.), Mariannę, Sławomira i Stanisława Błażejczyków.

9.00 – Msza św. Zawierzenia.

 18.00– Za śp. Kazimierza Rupieta.

18.00– Za  śp. Stanisława Szczepanik (9 r. śm.) oraz Teodozję i       Władysława Szczepanik.

18.00– Za  śp. Grzegorza Szulca (8 r. śm.), Stanisława Orłowskiego,   Marię i Władysława Szulc.

 Niedziela  04. 03. 2018

7.00 – O powrót do zdrowia dla  Alicji.

 8.30-  Za śp. Józefa Kucharskiego (greg. 7).

8.30-  Za śp. Grażynę Stefańską (2 r. śm.).

 10.00- Za śp. Janinę i Jana Lenarczyków oraz Zofię i Stanisława Szalów.

 11.30-  Za śp. Mieczysława Siedleckiego (7mą r. śm.) oraz jego       rodziców śp. Mariannę i Leona Siedleckich.

11.30- Za śp. Reginę, Ilonę i Leopolda Hamczyków.

 13.00-  Za Parafian – Chrzty.

                   Roczek: Małgorzata Wentuch.

 17.15 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

18.00– Za śp. Kamila Saniszewskiego – od Dyrekcji i  Prac. Zespołu        Szkolno Przedszkolnego nr 9.

 19.30– Za śp. Henryka Górczewskiego.