Intencje Mszalne  

Poniedziałek  02. 04. 2018

7.00 – O zgodę w rodzinie.

8.30–  Za śp.  Jadwigę Kępa i ++ z rodz. Kępów i Kasznickich.

 10.00–  Za śp. Jadwigę, Helenę, Stanisława i Stefana Olczaków;               Ks. Czesława Olczaka.

10.00–  Za śp. Marka Barancewicza – od Teściów Staniszów z Rodziną.

11.30– Dziękczynno błagalna w int. Marianny z ok. 71 r. urodzin;    Szymona z ok. 20 r. urodzin i Karoliny z ok. 14 r. urodzin – od     rodziny Ociepów i Markowiaków.

         11.30– Za śp. Mariannę Felczak (1 r. śm.).

13.00–  Za Parafian – Chrzty.

18.00– Za śp. Mirosława, Józefa i Leokadię Wata.

18.00– Za śp. Renatę i Mariana.

 

Wtorek  03. 04. 2018

7.00 – Za śp. Romana Rus.

7.00 – Za śp. Mariana Radędę – od rodz. Maćkowiak.

7.00 – Za śp. Feliksa Knapika  (16 r. śm); Antoniego i Zofię Knapik;         Karola i Józefę Telążka.

 

7.30 – Za śp. Grażynę Kręcijasz – od Męża Kazimierza.

 

18.00– Za śp. Ryszarda, Irenę i Kazimierza Mozer oraz Kazimierza          Karysiak.

18.00– Za śp. Felicję, Stanisława i Sławomira Olasików; Mariannę, Jana i       Ryszarda Janowskich oraz Otylię Gosławską.

18.00– Za śp. Ryszarda Zając – od Kolegów z pracy z Wydziału KBM.

18.00– Za śp. Janinę Robak – od Brata Wiktora z Rodziną.

 

Środa  04. 04. 2018

7.00 – O błogosławione przeżycie Misji Miłosierdzia Bożego dla całej       Parafii.

7.00 – Za śp. Katarzynę, Józefa i Władysława Szczęsnych.

7.00 – Za śp. Władysławę Stojak.

 

7.30 Za śp. Macieja Uchrońskiego – od Rodziny Białków.

 

18.00– O błog. Boże, opiekę M.B. dla Róż Żywego Różańca i ich Rodzin   oraz o duchowe przeżycie Misji Miłosierdzia Bożego dla Parafian.

18.00– O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Grażyny i Krzysztofa         Koligot.

18.00– Za śp. Dariusza Trzcińskiego – od Syna Piotra.

18.00– Za śp. Jerzego Gniadek – od Córki Arlety z Rodziną.

 

Czwartek 05. 04. 2018

7.00 – Za śp. Zofię, Ignacego, Marię  i Mariana Zyburów.

7.00 –  Za śp. Mariana Dzidowskiego – od Sąsiadów z bl. 220 kl. II.

7.00 –  Za śp. Jerzego Szumigaj – od Siostry Jadwigi z Rodziną.

 

7.30 – Za śp. Tadeusza Sznapkę – od uczestn. pogrz.

 

18.00–  Grupa Prawda.

18.00– Za śp. Za śp. Mariannę, Michała i Wacława Szcześniak; Mariannę          Władysława i Antoniego Matacz.

18.00– Za śp. Jerzego Gniadek – od Sąsiadów z bl 137 kl X.

18.00–  Za śp. Henryka Kozieł – od Sąsiadów z bl. 122.

 

Piątek  06. 04. 2018

7.00 – Wynagradzająca.

7.00 – Za śp. Zofię i Kazimierza Malczak  oraz Stefana Rożeja.

 

9.00 – Za śp. Grażynę Kręcijasz – od Koleżanek z pracy Grażyny i Haliny.

 

16.30 – Za śp. Tadeusza Mohajt – od Sąsiadów z bl. 306, kl. XI.

 

 

18.00– O zdrowie, błog Boże i dary Ducha Św. dla ks. Michała w 5tą       roczn. święceń Kapłańskich – od Wspólnoty  SNE.

18.00– Za śp. Jerzego Gniadek – od Żony.

 21.00– Za śp. Mariannę, Eugeniusza i Jerzego Wejderów.

 

Sobota 07. 04. 2018

7.00-  Wynagradzająca Niepokal. Sercu Maryi za grzechy nasze i całego          świata oraz tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

7.00-  Za śp. Marka Barancewicza – od Siostry Ewy z Rodziną i Brata    Sławka.

7.00 –  Za śp. Janinę Robak – od Siostry Krystyny.

7.00 –   Za śp. Jadwigę Kosmala – od Rodz. Dziemdziorów.

 

9.00–  Msza św. Zawierzenia.

                            – Za śp. Marzenę Michalską – od Dzieci i Wnuków.

18.00– Za śp. Marka Szcześniaka – od Sióstr z Rodzinami.

18.00– Za  śp. Henryka Kozieł – od Syna Krzysztofa z Żoną.

18.00– Za  śp. Tadeusza Mohajt – od Syna z Rodziną.

 

Niedziela 08. 04. 2018

7.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Rodz. Dryżków i Cieślaków.

 

8.30–  Za śp. Zofię i Czesława Maciejewskich.

         8.30–  Za śp. Bogdana Olszewskiego (27 r. śm.) za ++ z rodz.                             Olszewskich i Olejników.

 

10.00–  W int. Wspólnoty Domowego Kościoła, aby w ich rodzinach była         miłość, przebaczenie i otwartość na innych.

10.00–  Za śp. Olgę Włodarczyk – o dar Bożego Miłosierdzia.

 

11.30– Dziękczynno błagalna w int. Katarzyny i Piotra z prośbą o    potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo.

         11.30–  Dziękczynno błagalna z ok. 40tej roczn. ślubu Zofii i Lecha                    – o błog. Boże dla Jubilatów i Rodziny.

  

13.00–  Za Parafian – Chrzty.

                   Roczek : Jan Kołodziejczyk.

 18.00– Za śp. Franciszka i Katarzynę Wójcik oraz Mariannę i                            Stefana Raczyńskich.

 

19.30– Za śp. Leokadię Szulc (6 r. śm.).