Intencje Mszalne  

Poniedziałek  07. 05. 2018

7.00  – Za śp. Janinę Lichończak –( greg.  7 )

7.00  – Za śp.  Jadwigę, Eugeniusza i Pawła Retkiewicz.

7.00  – Za śp. Stanisława, Eugenię, Mieczysława, Zdzisława, Zenobiusza i   Elżbietę Redzynia ++ z rodz. Redzynia i Perek

 

7.30  – Za śp. Adaminę i Feliksa Susmęd.

 

9.00 – O Błog Boże i opiekę Matki B. dla Nikodema Brożyna z ok. 3 rocznicy        urodzin.

 

18.00–  Dziekczynna z prośba o błog. Boże i Opiekę Matki B. dla Helenki         z ok. 4 rocznicy urodzin.

18.00– Za śp.  Stanisława Cyran; ++ z rodz. Cyran, Wereckich, Błachowiczów,     oraz za śp. Władysława Krajewskiego.

18.00– Za śp. Sławomira Wochyń – od Rodziny Wocheniów.

18.00– Za śp. Józefa, Leokadię i Ryszarda Kaczmarków; Stefana, Janinę,   Marka i Henryka Bochmanów.

18.00– Za śp. Juliana Szalek – od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego oraz     Pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 9.

 

Wtorek  08. 05. 2018

7.00 – O zdrowie i błog Boże oraz opiekę Niepokalanej  dla Stanisławy    Retkiewicz z ok. imienin.

7.00 – Za śp. Stanisławę i Stanisława Zbroszczyków.

7.00 – Za śp. Janinę Lichończak –( greg. 8 )

 

7.30 – Za śp. Anielę Chlebda – od uczestn. pogrzebu.

 

9.00 – O błog Boże i opiekę Matki Najśw.  Oraz Dary Ducha św. dla  Ks Proboszcza od Wspólnoty Neokatechumenalnej.

 

18.00–  O Boże błog i potrzebne i łaski dla Ks. Stanisława  imieninowa.

18.00– Za śp. Stanisława Strożek.

18.00– Za śp. Stanisława Szczepanik; Wiktorie i Józefa Sołtys.

18.00– Za śp. Stanisława Kołodziejczaka – w roczn. śm.

 

Środa  09. 05. 2018

7.00 – Za śp. Klaudię Olszewską – od Uczestników Pogrz.

7.00 – Za śp. Mieczysława Koperka – od Sebastiana Malinowskiego z      Rodziną.

7.00 – Za śp. Janinę Lichończak –( greg.  9)

 

7.30 Halinę Kons – od Siostry Teresy z Rodziną.

 

9.00 – W int. Karoliny w dniu imienin z prośba o błog. Boże dla całej          Rodziny.

 

18.00– Radio Maryja

18.00– Za śp. Zenonę Tarnowską (3 r. śm.).

18.00– Za śp. Krystynę i Mieczysława Cichońskich.

18.00– Za śp. Stanisławę i Stefana Jabcoń.

 

Czwartek  10. 05. 2018

7.00 – Za śp. Mariana, Jana i Stanisława Gołędowskich.

7.00 –  Za śp. Zenobię (2 r. śm.) i Jana (5 r. śm.) Motylów.

7.00 –  Za śp. Janinę Lichończak –( greg. 10 )

 

7.30 – Za śp. Mirosława Kurpet – od uczestn. pogrzebu.

 

9.00 – W int. Marii Stępień – o zdrowie, Boże błog i opiekę Matki Najśw. – z ok. imienin.

 

18.00– Za śp. Stanisława Mądry  (11 r. śm.).

18.00– Za śp.  z rodz. Kwietniów i Banasiaków.

18.00– Za śp. Grzegorza Kurowskiego (6 r. śm.).

18.00–  Za śp. Stanisława Kucharskiego i ++z rodz. Kucharskich i Kowalczyków.

 

Piątek  11. 05. 2018

7.00 – Za śp. Mirosława Kurpet – od Brata Arka z Rodzina.

7.00 – Za śp. Annę i Tadeusza Mohajt – od Syna z Rodzina.

7.00 – Za śp. Janinę Lichończak –( greg.  11)

 

7.30 – Za śp. Mariusza Jachymek – od mieszkańców bl. 203.

 

9.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog i opiekę Matki Najśw. na dalsze lata życia.

 

18.00– Za sp. Stanisławę i  Jana Grzeszkiewiczów; Marię i Zygmunta     Kwiatkowskich oraz Barbarę Nowakowską.

18.00– Za śp. Bogdana Śmigielskiego oraz Jana, Mariannę i Tadeusza    Biedów.

18.00– Za śp. Zygmunta Susmęd (21 r. śm.) Zofię (1 r. śm.) i Mariannę   Rudzką (4 r. śm.).

18.00– Za śp. Grzegorza Kulowskiego (6 r. śm.) – od Brata Zbigniewa.

 

Sobota 12. 05. 2018

7.00-  Dziękczynno – błagalna z ok. 60. roczn. urodzin Lucyny – o  Boże          błog.  i zdrowie dla Jubilatki i całej Rodziny.

7.00 –  Za śp. Marka Barancewicza – od Kuzynki Agnieszki i Aurelii z Rodziną.

7.00 –   Za śp. Janinę Lichończak –( greg.  12)

 

7.30–  Za śp. Edwarda, Mariana, Janinę Biskup i siostrę                           Adolfę.

7.30–  Dziękczynno błagalna w 40 r. urodzin Agnieszki Florczyk – o        zdrowie, Boże błog. i opiekę M. B.

 

9.00 –

 

15.30 – Chrzest.

 

16.30 – Msza ślubna Peciak R. i Zduński Ł.

 

18.00– O dar życia Wiecznego dla Małgorzaty Cieślak.

18.00– Za śp. Jana Jaszczaka (4 r. śm.).

18.00– Za  śp. Stanisława i Zofię Szczęśniak; Stefana i Irenę Kałużnych.

 

Niedziela 13. 05. 2018

7.00 – Za śp. Janinę Lichończak –( greg. 13 )

7.00 – Rycerstwo Niepokalanej.

 

8.30–  Za śp. Władysława, Józefa Kuligowskich i Dorotę Frątczak.

 

10.00–  Za Wspólnotę Domowego Kościoła, aby w ich rodzinach była      miłoś, przebaczenie i otwarcie na innych.

10.00–  Za sp. Marka Szcześniaka – od Szwagra Zdzisława, Szwagierki   Krystyny i Eli z Rodzinami.

10.00–  Za śp. Stanisława Dzikiego.

 

 11.30Msza Komunijna Szkoły Podstawowej nr 8.

 

18.00– Za śp. Zofię, Wacława Wywiał, Józefa, Felicję i Henryka               Matusiak.

 

19.30– Za śp. Radosława Ziółkowskiego (2 r. śm.).

 

20.00 –  Misterium Fatimskie.

21.00 – Nabożeństwo Fatimskie.