Intencje Mszalne  

Poniedziałek  28. 05. 2018

7.00  – Za śp. Janinę Lichończak (gerg. 28).

7.00  – Za śp.  Mirosława Kurpet – od Sławka i Renaty.

7.00  – Za śp. Mariusza Jachymek – od Sąsiadów z bl. 203 kl I.

7.30  – Za śp. Halinę Kons – od Wacławy z Rodziną.

 

9.00 –

18.00– Za śp. Henryka i Mariusza Pietryniak; ++ z Rodziny Ziółkowskich        i Pietryniaków.

18.00– Za śp.  Janinę Wróblewską – 6 roczn. śm.; Helenę, Ewę i Antoniego           Wróblewskich.

18.00– Za śp. Marka Barancewicza – od Brata Jarka i Siostry Renaty z        Rodzinami.

18.00– Za śp. Alfredę Hasiak – od Córki Ewy z Rzodziną.

 

Wtorek  29. 05. 2018

7.00 – Za śp. Janinę Lichończak (gerg. 29).

7.00 – Za śp. Karola Janiszewskiego – od uczestn. pogrz.

7.00 – Za śp. Monikę Krawczyk.

7.30 – Za śp. Juliana Marszał – od uczestn. pogrzebu.

9.00 – Za śp. Wiesława Kmieć – od Sąsiadów z bl. 124.

 

18.00–  Za śp. Stanisławę, Wacława, Kazimierza Kutal, ++ z rodz. Barczyków, Wnuków i Kutalów.

18.00– Za śp. Stanisława Wojnarowskiego – od Kolegów z Brygady GI    zmiana C.

18.00– Za śp. Grażynę Lewera – od Dzieci.

18.00– Za śp. Józefa Owczarka.

Środa  30. 05. 2018

7.00 – Za śp. Janinę Lichończak (ostatnia).

7.00 – Za śp. Halinę Kons – od Koleżanek z Kopalni Węgla Brunatnego.

7.00 – Za śp. Zygmunta Dudę – od kolegi Janusza z Rodziną.

7.30 – Za śp.  Mariannę  i Danutę Olszewską.

9.00 – Za śp. Jana Fornalczyka – od Dzieci z Rzodzinami. 

 

18.00– Za śp. Marię, Jana i Janinę Jachimków.

18.00– Za śp. Jerzego Szumigaj – od brata Jana z Rodzina.

18.00– Za śp. Józefa, Michalinę i Stanisława Trzeciak.

18.00– Za śp. Mariannę i Józefa Wojciechowskich.

 

Czwartek  31. 05. 2018  BOŻE CIAŁO

7.00 –  Za śp. Wandę Siwińską (5 r. śm.) – od Szwagra Andrzeja z Rodziną.

8.30 –  Za śp.  Grzegorza Janiaka.

8.30 –  Za śp. Stanisława Kołodziejczyka – od Sąsiadów z bl 303 kl. IX.

 

10.00– Z A PARAFIAN

10.00 – Za śp. Jerzego Gniadek – od Córki Joanny z Rodziną.

10.00–  Za sp. Marzenę Michalską – od Teściowej Wiesławy.

10.00 – Za śp. Antoninę Detko i Stefana Dyksę.

16.30–  Msza ślubna: Karasiński A. – Kujawska M.

 

18.00– Za śp. Zofię, Wiesławę, Konstantego, Jerzego Jankowskich oraz   ++ z rodz. Barszczów.

Piątek  01. 06. 2018

7.00 – Wynagradzająca.

7.00 – Za śp.  Józefę Mikulską – roczn. śm.; Franciszka, Mieczysława      i Marcelego Migulskich; Antoninę, Piotra, Witolda i Tadeusza          Mielczarków.

9.00 – Za śp. Mariusza Strożek.

16.30 – Za śp. Mariannę Sobczak.

16.30 – Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 1).

18.00– Za śp. Józefa Zujkiewicza.

18.00– Za śp. Piotra Modelewskiego (21 r. śm.). + Eugenię i Mariana      Modelewskich.

21.00– Za śp. Tomasza i Stefana Gawęda i Sylwię Nawrat.

 

Sobota 02. 06. 2018

7.00-  Wynagradzająca niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz triumf Niepokal. Seca Maryi .

7.00 –  Za śp. Olgę Włodarczyk – od Sąsiadów z bl. 210 kl. X.

7.00 –   Za śp. Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 2).

7.00 – Za śp. Zofię Ozgę (4 r. śm.), jej męża i syna Bogdana.

9.00 – Msza św. Zawierzenia.

 

14.30–  Msza ślubna: Wójcik M. – Maciejewska A.

15.30–  Msza ślubna: Flis  M. – Rybka M.

16.30 – Msza ślubna: Rakowski K. – Sagan P.

18.00– Za śp. Irenę i Stanisława Białkowskich.

18.00– Za  śp. Karolinę i Lucjana Mielczarek; Włodzimierza Mielczarek;         Leokadię, Stefana i Włodzimierza Wykrota.

 

Niedziela 03. 06. 2018

7.00 – Za śp. Helenę i Józefa Jasiaków; Janinę i Władysława           Sierszyńskich oraz ich Rodziców.

 8.30–  Za śp. Jadwigę Zawadę.

10.00– Za śp. Zenobię i Leszka Wagnerów.

11.30– Za śp. Franciszka Ściślewskiego.

13.00–  Za Parafian – Chrzty.

18.00– Za śp. Dorotę Wosik , Stanisława Tosika; Apolonię i                     Antoniego Laczek.

19.30– Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 3).