Intencje Mszalne  

Poniedziałek  25. 06. 2018

7.00  – Dziękczynno błagalna w int. Jana z prośbą o dar pokoju, błog Bożego i      opieki Niepokalanej.

7.00  – Za śp.  Stanisława Owedyk (1 r. śm.).

7.00  – Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 25).

7.30  – Za śp. Janinę Rucką, Mariannę, Józefa i Franciszka Ruckich oraz Jana Stolarka.

7.30  – Za śp. Konstantego Mantyk.

7.30  – Za śp. Jana Zawadzkiego.

9.00 –

18.00– Za śp. Stanisława i Antoninę Cieśla.

18.00– Za śp.  Jana Kobylarz; Jana Kołodziejczaka i Jana Szulca.

18.00– Za śp. Jana, Janinę i Zbigniewa Jakubik.

18.00– Za śp. Janinę Banaszczyk ++ z Rodziny Banaszczyków i Raczyńskich.

 

Wtorek  26. 06. 2018

7.00 – Za śp. Mariusza Jachymek – od Sąsiadów z bl. 203 kl. I

7.00 – Za śp. Karola Janiszewskiego – od Koleżanek Matki z pracy.

7.00 – Za śp. Jana, Mariannę i Karolinę Stępień.

7.30 – O Boże błog. z ok. 10 urodzin Julii Kowalewskiej.

9.00 – Za śp. Zofię Susmęd – od Męża. 

18.00– Za śp. Annę Góralską ( 14 r. śm.)

18.00– Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 26).

18.00– Za śp. Ryszarda Trojanowskiego (8 r. śm.) ++ z Rodz. Gwaderów          i Trojanowskich.

18.00– Za śp. Jana Cieślika ++ z Rodz. Cieślików, Józiaków i           Szczepaników.

 

Środa  27. 06. 2018

7.00 – Za śp. Władysławę, Ignacego, Kazimierę, Ireneusza i Eugeniusza Mielczarków.

7.00 – Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 27).

7.00 – Za śp. Henryka Kupiej – od Sąsiadów Rosiaków.

7.30   – Za śp. Konstancję Stefana Całusińskich; Władysława i Jadwigę Kania.

7.30 – Za śp. Władysława Pajor (imieninowa).

9.00 – Za śp. Mariana Krasowskiego – od Rodziny Pogorzelców.

18.00– Za śp. Andrzeja Grabarczyka (4 r. śm.).

18.00– Za śp. Władysława Stępień.

18.00– Za śp. Władysławę, Władysława i Halinę Pietrzyk oraz ++ z          rodziny Maików i Pietrzyków.

18.00– Za śp. Mariannę, Władysława i Henryka Kudlaków.

 

Czwartek 28. 06. 2018

7.00 – Za śp. Bogdana Lewandowskiego (9 r. śm.).

7.00 –  Za śp. Halinę Kons – od Wacławy z Rodziną.

7.00 –  Za śp. Juliana Marszała – od Rodziny Kosieradzkich i Krupskich.

7.30 – Dziękczynna za 80 lat życia z prośbą o Boże błog., zdrowie i          opiekę MB.

9.00 – Za śp. Mariana  Krasowskiego – od Uczestników pogrzebu.

18.00– W int. Ks. Dariusza  w 18 rocznicę święceń kapłańskich z prośba o       Boże błog., Dary Ducha św. i opiekę Maryi.

18.00– Za śp. Antoniego Stafiniak, żonę Annę, Jana Stępnia i dusze w    czyśćcu cierpiące.

18.00– Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 28).

18.00–  Za śp. Janinę Cieślińską – od Barbary i Władysława Marszałek z          Żywca.

 

Piątek  29. 06. 2018

7.00 – O Dary Ducha Św., założenie szczęśliwej rodziny, stałą dobrą         pracę, opiekę MB i błog. Boże dla Magdaleny.

7.00 – Za śp. Renatę Sura-Surzyńską – od Pracowników KWB Oddział    DOA.

7.00 – Za śp. Piotra Kuzdrowskiego – od Córki z Mężem.

7.30 – Za śp. Piotra, Stefanie i Leokadię Jasiak.

9.00 – Za śp. Marka Wawrzyńczyka – od Rodziców.

18.00– Dziękczynno błagalna w int. Pawła, Ani i Agatki, z prośbą o         potrzebne łaski, błog. Boże oraz opiekę Maryi i Józefa.

18.00– Za śp. Piotra Miernik – od Żony z Dziećmi.

18.00– Za śp. Barbarę i Antoniego Wojewoda; Piotra i Stanisławę Owsik.

18.00– Za śp. Helenę Kopertowską (greg. 29).

 

Sobota 30. 06. 2018

7.00-  Za śp. Anastazego Nagodę (36 r. śm.).

7.00 –  Za śp. Dariusza Kożuchowskiego – od Rodziny.

7.00 –   Za śp. Dominikę Banasik – 0d Prezesa i Pracowników Brico Marche.

7.30–  Za śp. Mariannę Michalską – od Kolegów Krzysztofa z                   Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

9.00 – Za śp. Mariana Krasowskiego – od Sąsiadki Marii Kazimierczak.

 18.00–  W int. Joanny Bańkowskiej z ok. 18 rocznicy urodzin z prośbą o Dary Ducha Św. i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata życia.

18.00– Dziękczynna za łaski dla Agnieszki i Piotra Riabcew, Jasia z ok. I          Komunii  św. i urodzin Barbary i Ryszarda Pawelec.

18.00– W int Anny i Marcina z ok. 6roczn. ślubu, o błog Boże i dalsze     łaski.

18.00– Za  śp. Helenę Kopertowską (greg. 25).

 

Niedziela  01. 07. 2018

7.00 – Za śp. Antoninę i Feliksa Grzybowskich, Macieja Nowaka.

8.30–  Za śp. Stanisława i Janinę Wieteska oraz Czesława                                  Elertowicza.

10.00– Za śp. Jana Jaszczaka – od Córki z Rodziną.

10.00– Za śp. Kazimierza Oswalda – od Córek z Rodzinami.

11.30– ZA PARAFIAN – Chrzty.

11.30– W int. Haliny w dniu imienin z podziękowaniem Bogu za     otrzymane iłski z prośbą o Boże błog i opiekę Matki Najśw.

13.00–  Za Parafian – Chrzty.

18.00– Za śp. Franciszka Terka (29 r. śm.).

20.00– O Boże błog., Dary Ducha Św. i opiekę Maryi dla        Mateusza,           Natalii i Antoniego oraz ich Rodziców.