Intencje Mszalne  

Poniedziałek  02. 07. 2018

7.00 

7.00  – Za śp.  Józefa  Hertel – od uczestników pogrzebu.

 7.30  – Za śp. Juliana Marszała – od rodz. Kosieradzkich.

 18.00– Za śp.  Genowefę Dukat  (7 r. śm.).

18.00– Za śp. Juliana Garbula.

 

Wtorek  03. 07. 2018

7.00 – Za śp. Teresę Cichoń.

7.00 – Za śp. Joachima Hajduk – od uczestników pogrzebu.

7.30 – Za śp. Halinę Kons – od koleżanki Anny z Rodziną.

18.00– Za śp. Iwonę Kuligowską (18 r. śm.).

18.00– Za śp. Mariusza Strożek.

 

Środa  04. 07. 2018

7.00 –  W int. dzieci i młodzieży, by w czasie wakacyjnego wypoczynku   nie zapominały o Bogu – od Porannej Grupy Modlitewnej.

7.00 – Za śp. Zofię Susmęd – od uczestników pogrzebu.

 7.30 – Za śp. Andrzeja Krzysztofiaka (6 r. śm.). ++ z rodz. Krzysztofiaków i Chrapków.

18.00– O Boze błog. i opiekę MB oraz umocnienie wiary na czas wakacji          dla Róż Różańcowych i ich rodzin.

18.00– Za śp. Macieja Łęgowiaka i Tomasza Mastalerz oraz Leokadię i   Włodzimierza Mastalerz.

 

Czwartek 05. 07. 2018

7.00 –  Za śp. Sławomira Kajzlera (16 r. śm.).

7.00 –  Za śp. Danutę Dędek – od uczestników pogrzebu.

7.30 – Za śp. Wiesława Kmieć – od syna z rodziną.

18.00– O Boże błog i opiekę Maryi dla Szymona z ok. 1 roczn. urodzin i   dla całej rodziny.

18.00– Za śp. Wiktorię i Tadeusza Walkowiak.

 

Piątek  06. 07. 2018

7.00 – Wynagradzająca.

 9.00 – Za śp. Barbarę Ścigała.

 16.30– Za śp. Bogdana Bajborowskiego.

18.00– Za śp. Annę Kołodziejską (14 r. śm.).

21.00– Za śp. Grażynę Kręcijasz – od mieszkańców bl. 339.

 

Sobota 07. 07. 2018

7.00-  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze    i całego świata oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

7.00 –  Za śp. Władysławę Komar – (4 r. śm.) + Stanisława Komar.

9.00 –  Msza św. Zawierzenia NMP Królowej Polski

 15.00–  Msza ślubna: Jarosław Serafin – Iwona Chudzik

16.00 – Msza ślubna: Artur Matelski – Ewelina Borkowska.

17.00–  Msza ślubna: Jaworski Michał. – Wnuk Natalia.

 18.00– Z ok.  zawarcia sakramentu małżeństwa Bożeny i Mieczysława     Wojewoda (40 rocznica) oraz Emilii i Andrzeja Morawskich – z   podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski i z prośba o Boże błog na      dalsze lata życia.

18.00– Za  śp. Irenę Pikuła (1 r. śm.) – od córki z rodziną.

18.00– Za  śp. Alicję, Tadeusza i Elżbietę Chodkiewiczów.

 

Niedziela 08. 07. 2018

7.00 – O zdrowie i Boże błog. dla Piotra (15 roczn. urodzin) i Bartka       (13 roczn. urodzin) oraz ich rodziców Ewę i Kacpra.

 8.30–  Za śp. Stanisławę i Edmunda Pągowskich.

 10.00– Mieczysława, Anielę i Józefa Milerów; Antoniego, Stefanię i Antoniego          Zalejskich.

 11.30– Za Parafian – Chrzty.

 11.30– W 40 roczn. sakr. małż. Zofii i Tadeusza – dziękczynna Bogu        za otrzymane iłski z prośbą o dar zdrowia i Boże błog. na dalsze lata    życia.

14.00        –  Msza św. w int. osób uzależnionych i ich rodzin.

18.00– Za śp. Annę Wulkiewicz i Jana Nicer.

18.00– Za śp. Małgorzatę Dolińską.

19.30– Za śp. Helenę i Józefa Jasionowicz, Danutę i Stanisława zd.          Jasienowicz oraz Mariannę Majchrzak.