Dobiegają końca odwiedziny duszpasterskie w rodzinach naszej parafii – będące okazją do wspólnej modlitwy, rozmów dotyczących naszej wiary i udzielenia błogosławieństwa poszczególnym rodzinom.

Program kolędy przedstawia się następująco:
21.01.2019 – Poniedziałek: Blok 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
22.01.2019 – Wtorek: kolęda uzupełniająca
26.01.2019 – Sobota: kolęda uzupełniająca

Jeśli u kogoś nie było jeszcze kolędy a ma pragnienie przyjęcia kapłana prosimy
o kontakt w zakrystii lub kancelarii w celu ustalenia wizyty duszpasterskiej.