INTENCJE MSZALNE

1.04. – 7.04.2019 r.

PONIEDZIAŁEK –1.04.2019 r.

7.00 Za śp. Izydora Poczta – od bratowej Ireny z rodziną

7.00 – Za śp. Wiesławę Pawłowską

7.00 – Za śp. Irenę Bielecką – od rodziny Leszczyńskich

7.30 – Za śp. Andrzeja Goździkowskiego – od Ewy i Michała Krzyszkowskich

18.00 – Za śp. Mieczysława Szymańskiego – od Tomasza z rodziną

18.00 – Za śp. Grażynę, Lucynę, Stanisława Borowieckich

18.00 – Za śp. Zofię Janik – od Dyrekcji i Pracowników
             Zespołu Przedszkolno Szkolnego nr 9

18.00 – Za śp. Jerzego Pietraka – od syna Radosława z żoną i dziećmi

WTOREK – 2.04.2019 r.

7.00 – Za śp. Konrada Konefał – od Mariusza z rodziną

7.00 – Za śp. Zdzisława Pawlikowskiego – od żony

7.00 – Za śp. Krystynę, Stanisława, Jadwigę Kowalczyk

7.30 – Za śp. Marię Nowicką – od Jasi i Heńka

18.00 – Za śp. zmarłych z rodzin Szcześniaków i Mataczów

18.00 – Za śp. Jerzego Pietraka – od sąsiadów z bloku 104

18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 – Za śp. Wiesława Maj z rodzicami oraz Lesława Maj

ŚRODA – 3.04.2019 r.

7.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Porannej Grupy Modlitewnej
           oraz o wzrost ich członków

7.00 – Za śp. Romana Rus

7.00 – Za śp. Feliksa Knapika, Antoniego, Zofię, Karola, Józefę Telążka

7.30 – Za śp. Zdzisławę Wojtala – od Bogumiły Baran z rodziną

18.00 – O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i owocne przeżywanie czasu
             Wielkanocnego dla Róż Żywego Różańca

18.00 – Za śp. Ryszarda Janowskiego, Mariannę, Jana Janowskich, Felicję,
   Stanisława, Sławomira Olasików

18.00 – Za śp. Irenę, Kazimierza, Ryszarda Mozer, Kazimierza Kalisiak

18.00 – Za śp. Mariana Wagner – od córki Sylwii z rodziną

CZWARTEK – 4.04.2019 r.

7.00 – Za śp. Zygmunta Kruszyńskiego – od koleżanek Zosi i Ani

7.00 – Za śp. Stanisława Wasilewskiego – od Ryszarda Strzeleckiego

7.00 – Za śp. Irenę Bielecką – od Barbary i Bolesława Dubielskich

7.30 – Za śp. Zygmunta Kębłowskiego – od Izabeli i Mariana Zajderów

18.00 – Za śp. Kazimierza i zmarłych z grupy „Prawda”

18.00 – Za śp. Bogdana Olszewskiego w 28 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Teresę i Witolda Zawiślaków, Danutę i Mariana Maciaków
             oraz Ewę Czechowską

18.00 – Za śp. Jana Włodzimierza Iwańskiego – od koleżanek Basi

I  PIĄTEK  MIESIĄCA  – 5.04.2019 r. 

7.00 – Wynagradzająca

7.00 – Za śp. Kazimierę Kowalską – od kuzynki Anny Mielczarek

9.00 – Za śp. Krystynę Malinowską – od sąsiadów Herudzińskich

16.30 – Za śp. Tadeusza, Henrykę, Henryka, Romualdę, Bartosza Głodek

16.30 – Za śp. Roberta Kowalskiego – od Kolegów z Oddziału G-2

18.00 – Za śp. Leokadię Płachta – od wnuków Tomasza, Piotra i Pawła z rodzinami

20.00 – Za śp. Marzenę, Józefa Michalskich – od Krzysztofa z mamą

I  SOBOTA  MIESIĄCA – 6.04.2019r.

7.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi – od Rycerstwa Niepokalanej

7.00 – Za śp. Bożenę Karkusińską – od rodziców, sióstr Danuty, Ewy z rodzinami, syna Janusza, córki Elizy z rodzinami, Andrzeja z rodziną

7.00 – Za śp. Stanisława Wasilewskiego – od Ani i Grzegorza

7.00 – Za śp. Danutę Gałuszka – od uczestników pogrzebu

9.00 – Intencje Zawierzenia

9.00 – Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Zdzisławy – od córek z mężami i wnuków

18.00 – Za śp. Grzegorza Szulc w 9 rocznicę śmierci, Stanisława Orłowskiego, Marię
   i Władysława Szulc

18.00 – Za śp. Andrzeja Krysztofik

18.00 – Za śp. Ireneusza Wasika w 5 rocznicę śmierci

 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.04.2019 r.

7.00 Za śp. Janinę i Rocha Krzciuk

8.30 Za śp. Józefa Gurgula i jego rodziców oraz za Władysława i Zofię Sykuła

10.00 Za śp. Olgę Włodarczyk

11.30 – Z podziękowaniem Bogu za 50 lat wspólnego życia Krystyny i Janisława
   Groblewskich,  z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

11.30 – Za śp. Zygmunta Zielińskiego w 21 rocznicę śmierci – od żony
   oraz za Bolesławę, Józefa i Zdzisława Stępień

13.00 – Za Parafian – chrzty

18.00 – Za śp. Franciszka, Katarzynę Wójcik, Mariannę i Stefana Raczyńskich

19.30 – Za śp. Mariana Wagner – od koleżanek żony z Zespołu Szkół
             Ponadgimnazjalnych nr 3