CARITAS

1112 z 12 wpisy

Informacje Caritas

Dyżury Caritasu – środa godz. 16:30 – 17:30. ( Dom Parafialny – Biblioteka). Konto CARITAS:   Bank PKO BP: 60 1020 3958 0000 9302 0068 7970  z dopiskiem „CARITAS”. Tel. 518-780-368 .        

CARITAS pomaga

Parafialny Zespół Caritas w ubiegłym tygodniu przez dwa dni w ramach programu PEAD 2013 wydawał żywność osobom i rodzinom z naszej parafii, które po złożeniu odpowiedniego wniosku zakwalifikowały się do programu. Dziękujemy tym, którzy pomagali przy  rozładunku samochodu, panu kierowcy  oraz zespołowi Caritas za zorganizowanie i czuwanie nad przebiegiem akcji. Obdarzonych zostało 112 osób . Przekazaliśmy […]