DSCN3025

Sakrament Chrztu św. jest udzielany w każdą I, II i IV niedzielę miesiąca. Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii należy przedłożyć zezwolenie na chrzest od swojego Ks. Proboszcza.
Wymagane dokumenty:

  • Akt urodzenia z USC
  • Jeżeli dziecko było ochrzczone „z wody” w szpitalu lub w domu, należy przedstawić zaświadczenie pielęgniarki lub osoby, która tego chrztu udzieliła (z podpisem).

Do chrztu potrzebna jest również biała szatka (matka chrzestna), świeca (ojciec chrzestny).
Do kościoła przybywamy około 15 minut przed chrztem, aby złożyć podpisy w księgach i ewentualnie uzupełnić brakujące dane.

W każdy czwartek w naszym kościele o godz. 19:00 są prowadzone katechezy chrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych. Przed chrztem dziecka należy wziąć udział w dwóch takich katechezach. Do udziału zobowiązani są zwłaszcza rodzice i rodzice chrzestni zamieszkali na terenie naszej parafii.
W sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu św. po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 1845) ma miejsce obowiązkowa katecheza dla rodziców i chrzestnych.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony katolik wierzący i praktykujący, który przyjął sakrament Eucharystii i Bierzmowania oraz ukończył 16 lat. Jeżeli uczęszcza do szkoły – korzysta również z katechizacji, a jeśli żyje w małżeństwie, związany jest ślubem kościelnym.
Rodzice chrzestni spoza naszej parafii mają obowiązek przedłożyć stosowne zaświadczenie od swojego duszpasterza. Chrzty uzupełniające oraz w nagłych przypadkach należy zgłosić i uzgodnić z Ks. Proboszczem.