Poniżej zamieszczamy ważne linki do plików, które można pobrać:

Formularz  zgłoszeniowy – do pobrania ze strony:
http://wrzucacz.pl/…/384147…/Formularz-zgloszeniowy-2016.pdf

Regulamin tworzenia drużyn do turnieju
http://wrzucacz.pl/…/62…/REGULAMIN-TWORZENIA-DRUZYN-2016.pdf

Oświadczenie uczestnika i zgoda rodzica
http://wrzucacz.pl/…/Oswiadczenie-uczestnika-Zgoda-rodzica-…