Poniżej zamieszczamy ważne linki do plików, które można pobrać:

Formularz  zgłoszeniowy – do pobrania ze strony:

http://wrzuca.cz/file/5141504186696/Formularz-zgloszeniowy-2017.pdf

Regulamin tworzenia drużyn do turnieju

http://wrzuca.cz/file/4521504630519/Regulamin-Tworzenia-Druzyny-2017.pdf

Oświadczenie uczestnika i zgoda rodzica

http://wrzuca.cz/file/6261504186697/Oswiadczenie-uczestnika-Zgoda-rodzica-2017.pdf