NEOKATECHUMENAT – jest to katolicki katechumenat pochrzcielny.

Droga neokatechumenalna opiera się na trójnogu, który stanowią: Słowo Boże, Eucharystia i wspólnota. Neokatechumenat został pomyślany na wzór katechumenatu, jaki w istniał w Kościele pierwszych wieków. Koncentruje się on na sakramencie chrztu oraz na jego skutkach, a działa poprzez serie wyraźnie wyodrębnionych etapów.

Do wspólnoty można wejść poprzez katechezy wstępne, które odbywają się zazwyczaj w Adwencie lub Wielkim Poście.

W roku 2008r Ojciec Święty Benedykt XVI zatwierdził definitywnie tę formację chrześcijańską dla całego Kościoła jako sposób formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa czasów dzisiejszych.

SPOTKANIA:

Odbywają się w każdą środę o godz. 18.30

W każdą sobotę odbywa się Eucharystia lub Liturgia słowa o godz. 19.00