Zgłoszenia zgonu, na podstawie aktu zgonu dokonuje się w kancelarii parafialnej. W kancelarii dokonuje się również uzgodnienia godziny pogrzebu, po wcześniejszym zasięgnięciu informacji u zarządu cmentarza.

Kancelaria na cmentarzu czynna jest od 900 do 1300, tel. 44 632–31–64.

W kancelarii na cmentarzu uzgadnia się również miejsce grobu. Potem dane te zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Szczegóły ceremonii należy również uzgodnić z kościelnym i organistą. Taca zebrana podczas mszy pogrzebowej jest przeznaczona jako ofiara na mszę odprawianą w 30 dniu po pogrzebie.
Rodzina jest proszona o zapewnienie środka lokomocji księdzu sprawującemu ceremonię.