rozaniec

 

Największa modlitewna potęga płynie z niepozornych różańcowych paciorków odmawianych w skupieniu i pobożności. Jest to broń przeciw wszelkim pokusom i zasadzkom złego. Matka Boża dała ludziom lekarstwo na choroby duszy, smutki i rozterki. Jest nim różaniec. Święty Jan Paweł II powiedział: Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…); w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Jest to wspólnota religijna osób świeckich, które rozważają tajemnice różańcowe. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Zadaniem każdej róży jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca w intencji misyjnej,,papieskiej”. Pierwsza róża powstała w październiku 1982roku. Założycielką była śp. Kazimiera Nowak, a opiekunem śp. ks. Stefan Zabdyr scj. Obecnie Żywy różaniec liczy 8 róż po 20 osób, a opiekunem jest ks. Andrzeja Kietla.

Spotkania:

W każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy św. o godzinie 18.00 odbywa się spotkanie, w trakcie którego jest podana intencja ogólna i misyjna do omodlenia w danym miesiącu, następnie odmawiana jest jedna część różańca, później konferencja i błogosławieństwo.

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA 2017 ROK

Styczeń Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Luty Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Marzec Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kwiecień Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czerwiec Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Lipiec Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego. Sierpień Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE, KTÓRE OTRZYMAŁ OD NIEPOKALANEJ MATKI BŁ. ALAN DE LA ROCHE

1.Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

5. Ci, którzy zawierzą mi się przez różaniec, nie zginą.

6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.

10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.

11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.

12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i sistrami mego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.  (źródło: Księga Żywego Różańca)

Z CEREMONIAŁU ŻYWEGO RÓŻAŃCA Żywy Różaniec oznacza: 

a) Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii;

b) Życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi;

c) Oznacza jakby elektrownię duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej itd.;

d) Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem itp.;

e) Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU Obowiązki członków Żywego Różańca: 

1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.

2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r. udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniu:

1. przyjęcia do Żywego Różańca,

2. Narodzenia Pana Jezusa,

3. Zmartwychwstania Pańskiego,

4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie,

5. Wniebowzięcia Matki Bożej,

6. Królowej Różańca świętego,

7. Niepokalanego Poczęcia Maryi,

8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego).  Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.