Chorych odwiedzamy w każdy I Piątek miesiąca od godz. od 1000.
Zgłoszenia chorych dokonujemy w kancelarii parafialnej.

Posługę w szpitalu pełnią duszpasterze parafii Narodzenia NMP, ul. Kościuszki 1 i w razie konieczności proszę się do nich zwracać.
W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym czasie, tel. 44 632–33–11 lub 44  632–65–70.