Przynajmniej jedna ze stron powinna pochodzić z naszej parafii, o ile jest inaczej wymagana jest tzw. licencja z parafii zamieszkania jednej ze stron.

Warunkiem zawarcia małżeństwa jest pełnoletniość narzeczonych (ukończone 18 lat).

W przypadku, gdy narzeczona jest nieletnia (poniżej 18 lat) wymagane jest spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko.

Wymagane dokumenty:

 • Dowody osobiste
 • Metryki chrztu – nie starsze niż 6 miesięcy od daty wydania
 • Świadectwo nauki religii
 • Świadectwo Sakramentu Bierzmowania (o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu)
 • Świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego
 • Świadectwo z Poradni Rodzinnej
 • w przypadku zawierania tzw. małżeństwa konkordatowego tzn. ze skutkami prawnymi wobec prawa cywilnego wymagane jest zaświadczenie z USC (w 3 egz.)
  o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

Do sakramentu Małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych (Przykazania Boże, kościelne, główne prawdy wiary, modlitwy, podstawowe wiadomości o sakramencie małżeństwa).
Przebieg ceremonii ustalony zostaje podczas drugiego spotkania w Kancelarii Parafialnej, w tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa.
Narzeczeni powinni również skontaktować się z kościelnym i organistą i uzgodnić przygotowania do ceremonii.
Świadkowie winni stawić się w zakrystii kościoła 15 minut przed ślubem i przedstawić:

 • świadectwa odbytej spowiedzi narzeczonych
 • dowody osobiste świadków i narzeczonych
 • obrączki ślubne
 • świadectwo ślubu cywilnego, jeżeli był zawarty wcześniej

Przed odbyciem ceremonii ślubnej świadkowie składają w dwóch księgach Ślubów czytelne podpisy. Po ceremonii ślubowania (w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego) nowożeńcy składają podpisy na akcie zawarcia związku małżeńskiego.

Zapraszamy na kurs dla narzeczonych oraz na rekolekcje dla rodzin. Szczegóły na plakatach:

Makulatura 2